Communication Systems - West er ledende i kommunikasjonssystemer for etterretningsinnsamling/ bildebehandling og satelittkommunikasjon til forsvarsformål.

For mer info, klikk her