Om Hovet & Co. AS

Hovet & Co. AS ble grunnlagt 1954 og holder til på Solli plass i Oslo sentrum. Vi representerer utenlandske firmaer for salg og support i Norge/ Skandinavia. Produktporteføljen er hovedsaklig elektroniske systemer til militært og sivilt bruk, fra de ledende selskaper innen hver sektor. For mer om selskapene og produktene, se her.

About Hovet & Co. AS

Hovet & Co. AS was founded in 1954 and is located at Solli plass in downtown Oslo. We represent foreign companies for sales and support in Norway/ Scandinavia. The product portfolio is primarily electronic systems for military and civil use, from the leading companies in each sector.
For more information on the companies and products, click here.